مدیریت

image-admin

صاحب امتیاز و مدیریت :

دکتر رضا صبوری نوجه دهی

Dr. Reza Sabouri Nojah Dehi


موضوعات


عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، ایمیل خود را وارد نمایید

مرمت شهری

اغلب بافت های تاریخی در دل شهرهای تاریخی جای دارند. همین امر بتعث گردیده تا بخشی از عملیات مرمت بناهای تاریخی در یک بافت بگونه ای تحت تاثیر مسائل محیطی شهرها قرار گیرند و مبحث مستقلی تحت عنوان مرمت شهری...

95-01-26 | صبوری
ادامه

بافت شهری تاریخی

عدم توجه به گذشته شهرها و روند شـكل گيـري و توسعه تاريخي آنها، سبب شده تا توسعه امروزين آنهـا بــه گونــه اي نامتناســب بــا شــكل و هنجارهــاي شــهر تاريخي صورت بگيرد. این در حالیست که بافتهای قدیمی شهر آثار گرانبهایی...

93-05-03 | صبوری
ادامه

روزنامه هاتبلیغات

    در اینستاگرام ما را دنبال کنید