مدیریت

image-admin

صاحب امتیاز و مدیریت :

دکتر رضا صبوری نوجه دهی

Dr. Reza Sabouri Nojah Dehi


موضوعات


عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، ایمیل خود را وارد نمایید

دانلود مقالات باستان شناسی

مقالات معتبر و کمتر قابل دسترسی باستان شناسی را اینجا بیابید :

 

1- مقاله : بررسي و مقايسه گونه شناختي يافته هاي فلزي اورارتويي شمال غرب ايران با نمونه هاي مشابه خارج از ايران – تالیف : سید علی اصغر میرفتاح – رضا صبوری نوجه دهی – نشریه علمی پژوهشی پیام باستان شناس (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) / دانلود 1 و یا دانلود2

 

2- مقاله : کتیبه های پادشاهان اورارتویی – تالیف : رضا صبوری نوجه دهی 1389- نشریه پازند / دانلود 

 

 Bronze Animal Figurines From gordion

Maya vessileva, 2012


Urartian Helmets in Reza Abbasi Museum, Iran 2012

Sabouri NojehdehiReza, 2012, “Urartian Helmets in RezaAbbasi Museum, Iran”. In: Çilingieoğlu, Altan & Sagona, Antonio (eds.), Anatolian Iron Ages 7: The Proceedings of the Seventh Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Edirne, 19-24 April 2010, Ancient Near Eastern Studies (Supplement Series) XXXIX, Peeters: Leuven, Paris, Walpole MA, pp.211.219 –

Keywords: Iranian HistoryUrartian ArtUrartian Helmets;


The Kingdom of Van /Urartu 

– A. H. Sayce
This article appeared as Chapter VIII in The Cambridge Ancient History, vol. xx The Assyrian Empire part I (Cambridge, 1925) pp. 169-186. Archibald Sayce, the renowned Assyriologist and linguist (1846-1933), was the first to decipher the language of the Van inscriptions, now called Urartian, and which he termed Vannic. In this excellent article Sayce describes: I. Geography: The Inscriptions; II. Early History to c…
Keywords: HistoryUrartuUrartianInscriptions

Vannic;CunneiformLake VanArmeniaArmenian


 Assyria 

R. Campbell Thompson
This study, which appeared as Chapter 10 in Volume 2 of the Cambridge Ancient History [The Egyptian and Hittite Empires to c. 1000 B.C.] (Cambridge, 1931; corrected reprint of 1924 edition), was written by the eminent Assyriologist R. Campbell Thompson. Chapter 10 “Assyria” includes: 1. The Struggle for the Mediterranean Coast-Lands; 2. The Emergence of Assyria. A highly readable treatment by Thompson, who was an archaeologist and cuneiformist
Keywords: HistoryAncientAssyriaAssyrian

Asia Minor;HittitesEgyptMitanniHyksos

UrartuUrartianNairiLake Van;CommageneSopheneCiliciaEuphrates

TigrisBabylonia;KassitesArmeniaArmenian

MesopotamiaMesopotamian;Middle East

 

93-02-31 | صبوری
ادامه

تبلیغات

  در اینستاگرام ما را دنبال کنید

  -١٨(°C)
  وزش باد (mph)
  فشار (in)
  محدوده دید (mi)
  اشعه فرابنفش -
  رطوبت (in)