مدیریت

image-admin

صاحب امتیاز و مدیریت :

دکتر رضا صبوری نوجه دهی

Dr. Reza Sabouri Nojah Dehi


موضوعات


عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، ایمیل خود را وارد نمایید

انسان شناسی فرهنگی / تعریف فرهنگ

فرهنگ اکتسابی است، یعنی از طریق جریان آموزش، یادگیری، تماس و تاثیر متقابل با محیط، به فرد انتقال می یابد، و نه از طریق جریان ژنتیکی. (بیشتر…)

93-05-31 | صبوری
ادامه

انسان شناسی فرهنگی / تعریف انسان شناسی

انسان شناسی فرهنگی، از یکسو بدنبال آنست که دریابد چرا مردمان معاصر جهان شیوه های مرسوم رفتاری متفاوتی دارند و این تفاوت ها چیست؟ و از سوی دیگر، دریابد چرا مشابهت هایی و این مشابهت ها چیست؟ (بیشتر…)

93-05-30 | صبوری
ادامه

روزنامه هاتبلیغات

    در اینستاگرام ما را دنبال کنید