مدیریت

image-admin

صاحب امتیاز و مدیریت :

دکتر رضا صبوری نوجه دهی

Dr. Reza Sabouri Nojah Dehi


موضوعات


عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، ایمیل خود را وارد نمایید

اطلاعیه ها و ارتباط با دانشجویان*

بسمه تعالی

همانگونه که در صفحه درباره ما، سایت ذکر گردیده است، اینجانب رضاصبوری نوجه دهی، صاحب امتیاز و مدیر وبسایت علوم میان رشته ای ISRAAA.IR، مدرس دانشگاه نیز می باشم.

از همین رو مطالب و موارد مرتبط و متنوع در عناوین و صفحات مختلف، از جمله صفحه جزوات معماری و شهرسازی در بخش عناوین ویژه، جهت استفاده دانشجویان عزیز ارائه گردیده است.

اما از آنجایی که، علیرغم وجود صفحات مذکور، ایجاد صفحه ای جدید جهت ارتباط با دانشجویان و انتشار برخی شیوه نامه های غیرجزوه ای ضروری می نمود. لذا صفحه حاضر نیز تحت عنوان اطلاعیه ها و ارتباط با دانشجویان ایجاد گردید. تا کلیه اطلاع رسانی ها برای آندسته از دانشجویانی که در طول نیمسال های تحصیلی با اینجانب واحد درسی دارند، از طریق همین صفحه انجام پذیرد.

 

دانلود / شیوه نامه تدوین، نگارش و صحافی گزارش کارآموزی، دانشجویان معماری، دانشکده فنی سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

 دانلود / شیوه نامه تدوین و نگارش پروژه آشنایی با مرمت ابنیه ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شبستر.

دانلود / شیوه نامه تدوین و نگارش پروژه شناخت روستا (1)، ویژه دانشجویان معماری، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز شبستر.

94-04-20 | صبوری
ادامه

تبلیغات

    در اینستاگرام ما را دنبال کنید