مدیریت

image-admin

صاحب امتیاز و مدیریت :

دکتر رضا صبوری نوجه دهی

Dr. Reza Sabouri Nojah Dehi


موضوعات


عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، ایمیل خود را وارد نمایید

هیتیت – بخش 2 – گاهنگاری امپراتوری هیتیت

زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
هیتیت – بخش 2 – گاهنگاری امپراتوری هیتیت

چکیده مطلب

براساس منابع مکتوب باستانی اقوام هیتیت از 3000 ق.م وارد سرزمین آناتولی گردیده بودند و تا 2000 ق.م بصورت گروه های کوچک قبایلی و گاها بصورت دولتشهر ها زندگی می کردند. تحت حاکمیت هاتی ها امور خود را می گذرانیدند و در دوران رونق تجارت بازرگانان آشوری با آنان تجارت و مبادله می نمودند.   […]

مشروح مطلب

براساس منابع مکتوب باستانی اقوام هیتیت از 3000 ق.م وارد سرزمین آناتولی گردیده بودند و تا 2000 ق.م بصورت گروه های کوچک قبایلی و گاها بصورت دولتشهر ها زندگی می کردند. تحت حاکمیت هاتی ها امور خود را می گذرانیدند و در دوران رونق تجارت بازرگانان آشوری با آنان تجارت و مبادله می نمودند.

 

گاهنگاری کلی هیتیت ها :

 1. 1650 الی 1450 ق.م. دوران پادشاهی قدیم هیتیت ها
 2. 1450 الی 1200 ق.م. دوران امپراتوری هیتیت ها

 

اسامی پادشاهان اولیه هیتیت ها زمانی که به شکل امیرنشین خودمختار تحت حاکمیت هاتی ها بودند

 • Pamba (M.Ö. 22. yüzyıl)
 • Pitha   (M.Ö. 17. yüzyıl)
 • Piyusti (M.Ö. 17. yüzyıl)
 • Anitta (M.Ö. 17. yüzyıl)
 • Tuthaliya
 • Kantuzili
 • PU-Sarruma

 

اسامی پادشاهان دوران قدیم هیتیت

  • I. Labranda
  • I. Hattuşili (M.Ö. 1660 – 1630)
  • I. Murşili (M.Ö. 1630 – 1600)
  • I. Hantili (M.Ö. 1600 – 1570)
  • I. Zidanta (M.Ö. 1570- 1560)
  • Ammuna (M.Ö. 1560 – 1540)
  • I. Huzziya (M.Ö. 1540 – 1535)
  • Telepinu (M.Ö. 1535 – 1510)
  • Alluvanna (M.Ö. 1510 – 1500)
  • Tahurvaili  ?
  • II. Hantili (M.Ö.  1500 – 1490)
  • II. Zidanta (M.Ö. 1490 – 1480)
  • II. Huzziya (M.Ö. 1480 – 1460)

 

اسامی پادشاهان دوران امپراتوری هیتیت

 • II. Tuthaliya (M.Ö. 1460 – 1440)
 • I Arnuvanda (M.Ö. 1440 – 1420)
 • II. Hattuşili (M.Ö. 1420 – 1400)
 • III. Tuthaliya (M.Ö. 1400 – 1381)
 • Genç Tuthaliya (M.Ö. 1381 – 1380)
 • I. Şuppiluliuma (M.Ö. 1380 – 1346)
 • II. Arnuvanda (M.Ö. 1346 – 1345)
 • II. Murşili (M.Ö. 1345 – 1315)
 • Muvatalli (M.Ö. 1315 – 1282)
 • III. Murşili (M.Ö. 1282 – 1275)
 • Uhri Teşup
 • III. Hattuşili (M.Ö. 1275 – 1250)
 • IV. Tuthaliya (M.Ö. 1250 – 1220)
 • III. Arnuvanda (M.Ö. 1220 – 1200)
 • II. Şuppiluliuma (M.Ö. 1200 – 1190)

 

 

هاتتوشیلی یکم

 

نقش برجسته مربوط به تودهالیا چهارم

 

 

II. Şuppiluliuma

 


در ادامه بخوانید: مواد و مصالح مورد استفاده در مرمت آثار و اشیا باستانی

تبلیغات

  -١٨(°C)
  وزش باد (mph)
  فشار (in)
  محدوده دید (mi)
  اشعه فرابنفش -
  رطوبت (in)